Persoonlijk bericht Herman Bekker

Ik zal binnenkort mijn functie volledig gaan overdragen als beheerder van de Drijscheer.

De datum is nog niet exact bekend, maar het zal 1 april of 1 me zijn. Mw. Judith Koops zal mijn taken gaan overnemen. Uiteraard zal ik haar de komende tijd ondersteunen waar nodig. Gezien de werkzaamheden rond 5 mei, waar we al druk mee bezig zijn, zal dat zeker nodig zijn.

Uiteraard bent u in de Drijscheer van harte welkom een kop koffie te komen drinken om even bij te praten.

Hele vriendelijke groet,

Herman Bekker.